Det er myndighedsafdelingen under Sundhed og Omsorg i Ringkøbing-Skjern Kommune som visiterer til boligerne på Åstedparken.

Det sker ud fra en række kriterier, som man kan læse mere om på Kommunens hjemmeside.

Telefon til Sundhed og Omsorg 9974 1201

Din nye bolig er dit hjem – og personalets arbejdsplads, når de skal hjælpe dig. Det skal gå op i en højere enhed, så du føler dig hjemme, og personalet kan udføre deres arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt.
Du medbringer selv møbler – bortset fra seng og madras, som plejehjemmet stiller til rådighed.

Der skal være plads til eventuelle hjælpemidler i lejligheden, men ellers må den indrettes efter din smag. Af hensyn til din sikkerhed fraråder vi tæpper på gulvene.

Personalet vil meget gerne hjælpe dig med at finde ud af hvordan din lejlighed bedst kan indrettes, sådan at vi bedst muligt kan hjælpe dig.

Når man er bevilget en bolig er det boligadministrationen som udfærdiger lejekontrakten. Denne skal underskrives og returneres.

Borgerservice kan være behjælpelige med at søge boligstøtte og indskudslån.
Dato for indflytningen aftales med enhedslederen på Åstedparken. Indflytningen skal som udgangspunkt helst ske på en hverdag, da der er mest personale til stede.

Du kan få installeret en telefon i lejligheden på egen regning.

I huslejen er alle gratis kanaler, DR’s kanaler, samt TV2 inkluderet.

Ønskes større udvalg af kanaler kan dette frit tilkøbes af valgfri udbyder.

Tv-licens er ikke inkluderet i huslejen. Der kan søges om 50% nedsættelse af licensen - se mere om licensnedsættelse her.

Ønskes internet/wi-fi tilkøbes dette fra valgfri leverandør.

Du eller dine gæster må gerne ryge i din lejlighed, hvis du tillader det.

Rygning er dog ikke tilladt, når personalet arbejder hos dig. Der skal luftes ud 30 min. før, du skal have hjælp af personalet, hvis der er røget i din bolig.

Rygning udenfor egen lejlighed, skal ske i overensstemmelse med Ringkøbing-Skjerns rygepolitik, hvilket vil sige, at man ikke må ryge på kommunens område. Derfor skal udendørs rygning foregå udenfor matriklen. Spørg personalet ved tvivl.