Åstedparkens Ældrecenter har en bred vifte af faggrupper ansat: Sygeplejerske, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pedel, køkken- og rengørings personale. Desuden medvirker vi til uddannelse af nye social- og sundhedshjælpere og har i den forbindelse elever i plejen.

Enhedslederen har ansvar for, at den pleje der udføres på stedet, udføres forsvarligt efter de normer og regler som er gældende.

Dialogen er et vigtigt begreb i arbejdslivet på Åstedparkens Ældrecenter. Hver enkelt medarbejder er medansvarlig for et fælles positivt arbejdsmiljø, hvor åbenhed og engagement også honoreres med stor medindflydelse på eget dagligt arbejdsområde.

Der afholdes fælles personalemøder, hvor bl.a. fælles mål for Ældrecenteret drøftes. Der afholdes desuden beboermøder/assistentmøder med fagligt indhold.

Der afholdes skiftevis MUS og GRUS samtaler hvert andet år med alle medarbejderne.

MED-udvalget på Åstedparken består af arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant, medarbejder repræsentanter og ledelsesrepræsentant. Få oplysninger om navne på MED-repræsentanter på ældrecenteret.