Vi har et samarbejde med Tryg Fonden, angående besøg af besøgshunde. Ønsker man besøg af besøgshunden i lejligheden, påsættes klistermærke på døren ind til lejligheden, så ved hundens ejer, at hunden er velkommen.

Læs mere om besøgshunde på Tryg Fondens hjemmeside.

Der er ingen fast besøgstid. Gæster kan komme, som de har lyst til, vi henstiller dog til, at der tages hensyn til de beboere der har behov for, at sove til middag.

Der kan købes kaffe og kage. Der kan også bestilles varm mad til middag gennem køkkendamen, dog senest mandag ugen inden.

Det er muligt at lave en ordning med Skjern Bibliotek. Hver måned bytter de bøger, lydbøger osv. efter dit ønske.

Efter behov kommer der en fodterapeut i huset. Har man diabetes skal man benytte en statsautoriseret fodterapeut for at få tilskud. Spørg personalet for mere information. Det er valgfrit hvilken fodplejer man anvender.

I huset får vi løbende besøg af:

  • Fodplejer Bente Birkmose Tlf. 60 92 21 07
  • Statsautoriseret fodterapeut Lene G Jespersen Tlf. 40 36 00 83

Du opfordres til at tegne en indboforsikring ved indflytning.

Der er valgfrihed i forhold til hvilken frisør man ønsker at benytte. Vi får jævnligt besøg af Dorthe som har egen frisør salon i Troldhede.

  • Salon Dorthe tlf. 9719 4633

Der kan ydes fysioterapeutisk behandling efter henvisning fra egen læge.

Vi markerer beboernes fødselsdag ved, at personalet kommer og synger for fødselaren om morgenen og vi hejser selvfølgelig flaget.

Mad i dagens anledning kan ses under afsnittet om forplejning 

Personlige hjælpemidler tildeles ud fra en individuel vurdering. Det er de sagsbehandlende terapeuter i kommunen, der i dialog med beboeren og personalet vurderer behovet for hjælpemidler.

Har du fået udleveret hjælpemidler derhjemme, skal de flyttes med.

Vi fejrer juleaften og nytårsaften. Der er mulighed for at invitere gæster til begge aftener mod betaling.

Vi opfordrer til, at pårørende hjælper med serveringen. Skal du ud af huset disse aftner, skal der bestilles transport minimum 1½ måned i forvejen hvis dine pårørende ikke selv kan hente og bringe.

Ved indflytning her på ældrecenteret beholder du din egen læge. Afhængig af tilstanden skal man køres til egen læge eller lægen kan komme herud. Som personale har vi ikke mulighed for at ledsage beboerne til læge, speciallæge eller anden behandling.

Byens læge Martin Fjelsted Aagaard (Helsecenter Midt-Borris) kommer i huset hver onsdag og går stuegang i samarbejde med husets sygeplejerske. Har man Martin som læge, er der mulighed for tilsyn om onsdagen, uden man skal transporteres til lægehuset.

Medicin er så vidt muligt doseret fra apoteket. Ellers er det sygeplejersker og assistenter som foretager doseringen og bestiller medicin efter behov. Håndkøbsprodukter bestiller personalet i samråd med beboeren på Skjern apotek og der er mulighed for at betale over PBS.

Desuden er der mulighed for levering af medicinen til Åstedparkens Ældrecenter, hvilket vi har erfaret er en stor hjælp for beboer og pårørende ikke, at skulle hente medicin løbende.

På Ældrecenteret findes et trådløst nødkaldeanlæg. Du kan få en trykknap enten som halskæde eller som armbånd. Nødkaldet skal bruges ved tilfælde, hvor du har behov for akut hjælp. Opleves problemer med nødkaldet kontaktes personalet, der vil formidle dette videre til husets pedel.

Egen tandlæge/tandtekniker kan benyttes eller man kan blive tilmeldt omsorgstandpleje, hvis man ikke har mulighed for at komme til tandlægens praktik.

Spørg personalet for yderligere information, de kan ligeledes hjælpe med ansøgning til omsorgstandplejen.

Vågetjenesten er en organisation af frivillige der tilbyder aflastning hos døende.

Læs mere om vågetjenesten på Røde Kors's hjemmeside.